links
www.advokatsamfundet.dk
Her kan du blandt andet finde en fortegnelse over alle advokater i Danmark, de advokatetiske regler, oplysninger om advokatnævnet, salærtakster m.v.

Jeg er varetægtsfængslet, hvad sker der så nu? – download pdf
Orientering om varetægtsfængsling udarbejdet i samarbejde mellem Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

www.koebenhavnsfaengsler.dk
Her kan du blandt andet få adresser og telefonnumre på Vestre Fængsel, Blegdammens Fængsel samt pårørendelinjen, og du kan endvidere få svar på praktiske spørgsmål om besøgstider, indlevering af tøj m.v.

www.kriminalforsorgen.dk/
Her finder du adresser og telefonnumre på alle arresthuse i landet samt praktiske oplysninger om afsoning med fodlænke, samfundstjeneste m.v.

www.domstol.dk
Her kan du finde adresser og telefonnumre på alle domstole i Danmark samt praktiske oplysninger, herunder retslister, og salærtakster i forskellige sagstyper.

www.civilstyrelsen.dk
Her kan du blandt andet få oplysninger om reglerne for fri proces og information om Erstatningsnævnet.

www.familieretshuset.dk
Her får du oplysninger om, hvordan Familieretshuset kan kontaktes, samt information vedrørende behandling af sager om forældremyndighed, samvær, børnebidrag, separation, skilsmisse, ægtefællebidrag samt oplysninger om opholdstilladelser m.v.