erklæring
ERKLÆRING

I henhold til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, skal jeg oplyse,

At jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,

At jeg er en del af Advokatsamfundet.

At jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garanti med forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, 33 55 55 55, www.codan.dk

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.